Tegnap a temetőben jártunk és olyan sírfeliratot láttunk, amit mi magunk sem hittünk elManapság teljességgel elképzelhetetlen, hogy ezekhez hasonló feliratokat véssenek a sírkövekre. Több mint egy évszázaddal ezelőtt az volt a szokás, hogy a fejfára vicces, mókás, morbid üzenetet, verset írtak az elhunytról. Ez mai szemmel nézve nagyon ízléstelennek tűnhet, bár tagadhatatlan, hogy némelyik nagyon viccesre sikerült.

A 18-19. században főleg vidéken meglehetősen gyakori volt, hogy az elhunyt fejfájára nem csupán a nevét, illetve születésének és halálának dátumát vésték fel, hanem egy rövid, tréfás versben utaltak halálának körülményeire, foglalkozására, szokásaira.

Az is megesett, hogy csupán a tréfa kedvéért írtak egy rövid versikét a fejfára. Az alábbi kis gyűjtemény a nyírbogárdi, a székelykeresztúri, a bökönyi, a pétervásárai és a börvelyi temetőkből származik, Derecskey Imre gyűjtötte össze őket, s 1919-ben jelentette meg az Est egyik számában.


Idézetek


Egy nyírbogárdi felirat:


Szeretnéd tudni, ki vótam?

Megmondanám, de meghóttam.

Szabó Sándor volt a nevem,

Véletlenül vízbe estem.

Felbillent velem a hajó,

Nem volt számban kiáltó szó.


Egy másik Tóth Pál bújáról zeng:


Bevégezvén Tóth Pál

A földi életet,

E sírba tétetett.

Nyugodnék ő szegény

Odalent békével,

De ott is együtt van

A feleségével.


A Zsuzsi öngyilkosságáról:


Itt nyugszik e sírba,

Szolgálóm, a Zsuzska,

Hat pakli masinát

Ivott a rossz fruska.


A Karcsika halálára:


Karika volt neve,

Karika volt lába,

El is karikázott

A tulsó világba.


A versírás a kéményseprőt sem kímélte:


Itt nyugszik egy kéményseprő,

Kit megölt a borseprő.

Mert berugott keményen

S kiugrott a kéményen.


Némelyik versben a kínrímek dominálnak:


Itt nyugszik Gu-

ci János, aki hu-

szonkilenc éves,

Leüté a méhes.

Ottan jára éppen,

Találta őt képen

A mestergerenda.

Béke poraira.


vagy:


Itt nyugszik Kis,

Ki nem vala his-

tória író, hanem fis-

kálisnak a fia, Mis-

kolcon született.


Koloszár Sebestyén halálára:


Itt nyugszik az Urban

Koloszár Sebestyén.

Egy vágtató paripa

Gázola át testén.

Belefulladt a mocsár közepébe,

Igy hala ő meg

Vizi betegségbe.


Vala Pál fejfája:


Itt nyugszik Vala Pál

Ki mindég kalapál.

Többé már nem kalapál,

Fejfájánál fa lap áll,

Rá van írva: Vala Pál.


A székelykeresztúri temetőben:


Nekem Briscsák Pálnak

Szomoru sors juta,

Herélt lovam hátán

Ütött meg a guta.

Sirat feleségem

És két apátlan árvám.

Halandók titeket

Kíméljen e járvány.


Papp Pál felirata:


Sokáig taposta Papp Pál

A föld hátát,

Königgratzi hadban

Ellőtték fél lábát.

Kétséges, kétséges,

Felér-e a mennybe,

Szegény a mankóját

Itten felejtette.


Kanál Vendel fejfájának felirata:


Ejnye komám, Kanál Vendel,

De elbánt a halál kenddel.

Ez már nálunk csak úgy divat,

Elmegy, akit az Úr hivat.


Verstanilag sem megvetendő az alábbi felirat:


Itt nyugszik Józsa Pál,

Ki a vízbe fulladt,

Jól teszi ki érte

Néhány könnyet hullat.

Ötvenegy évet élt,

Megitta a telkét,

S mégsem a bor,

Hanem a víz

Oltotta ki lelkét.


Intő jel egy másik fakereszten:


Barátom ha körtét akarsz enni,

Ne próbálj rektor uram

Nagy fájára menni.

Így járt Csombák Pali,

Ki rája felkuszott,

De amint leesett,

A lelke kicsuszott.


Judit asszony élte históriáját is megtudjuk:


Itt nyugszik egy atyámfia,

Bögre Miki csizmadia.

Jól kezelte kaptafáját,

Jutkát, kedves életpárját.

Míg élt, gyakran eldöngette,

Imádkozzunk hát érette.


A bökönyi temetőben:


Itt nyugszik kis Ökröcske,

Ökör Jánosnak gyermeke.

Az Úristen nem engedte,

Hogy nagy Ökör váljék belőle.


Végül három rövid sírfelirat a börvelyi temetőből:


Itt e helybe Börvelybe

Lepett meg az örök álom,

Ezzel magamat ajánlom.


Itt nyugszom az Úrban,

Mint Máté tehene az útban.


Ó, halandó ember

Ne csodálkozz azon,

Hogy a postamester is

Meghalt Szatymazon.


Ismeretlen eredetű sírfelirat:


Itt nyugszik Fodor, a tót,

Aki gyufával nézte a benzines hordót,

Hogy van-e még benne?

Oszt vót!


Népszerű bejegyzések

Népszerűek

Népszerű bejegyzések

Címkék

agytorna (2) aktuális (898) asztrológia (9) egészség (33) elgondolkodtató (127) érdekesség (259) fejtörő (21) humor (16) húsvét (3) ima (1) lélek (1) megható (26) megrázó (7) praktika (8) recept (100)