Fontos! Így kaphatsz 100%-os mentességet a szemétszállítási díjfizetés alól! Alig páran tudnak az egyik legjobb támogatás létezéséről! Mondjuk a legfontosabb tudnivalókat.Így lehet ingyen a szemétszállításAZ egyik alig ismert önkormányzati támogatás a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás!

Ezt a támogatást az önkormányzat a 70. életévüket betöltött lakóknak nyújtja ezt a támogatást, ami mentességet biztosít a szemétszállítási díj fizetése alól. Az önkormányzat azonban csak egy meghatározott konténer űrtartalomig vállalja át a szemétszállítási díjat.

Nincs előre meghatározott állami feltételrendszer, mivel önkormányzati segélyről van szó, így az önkormányzat saját hatáskörén belül határozza meg illetve szabályozza a feltételeket, hogy kinek jár és kinek nem!

Mi most bemutatunk egy példát, konkrétan Debrecen város példáját, de hangsúlyozzuk, hogy minden egyes városban, településen más feltételek lehetnek érvényben, sőt az sem biztos, hogy van ilyen támogatás, ugyanis arról is az önkormányzat maga dönthet, hogy ad-e ilyen támogatást a polgároknak vagy nem!


DEBRECENBEN EZEK A FELTÉTEK VANNAK ÉRVÉNYBEN >>>

A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása.Szükséges okiratok:Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:-Közös képviselő igazolása gyűjtőtartályt közösen használók esetében az adott ingatlanra eső közszolgáltatási díj összegéről.– Családi házban lakó kérelmezők esetében a közszolgáltató által, a kérelem benyújtását megelőző utolsó negyedévben kibocsátott számla, valamint a számla kiegyenlítését igazoló bizonylat (csekk, folyószámla kivonat) másolatát.


Jogosultság feltételei:A polgármester a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást állapít meg a) a 70. életévét betöltött, egyedül élő jogosultnak, vagy ha a jogosult kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs feltéve, hogy

– a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át,

– egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 400%-át,


b) a 75. életévét betöltött, egyedül élő jogosultnak, vagy ha a jogosult kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs.” A 2016. július 1. napja előtt megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásra való jogosultság – jövedelmi viszonyaitól függetlenül – a 70. életévüket betöltöttek részére továbbra is biztosításra kerül azzal, hogy a megállapított jogosultságot a jogosult lakcímének változása nem érinti.


Forrás

Népszerű bejegyzések

Népszerűek

Népszerű bejegyzések

Címkék

agytorna (2) aktuális (898) asztrológia (9) egészség (33) elgondolkodtató (127) érdekesség (259) fejtörő (21) humor (16) húsvét (3) ima (1) lélek (1) megható (26) megrázó (7) praktika (8) recept (100)