FONTOS! Választás 2022: mutatjuk, hol és hogyan tud szavazni itthon és külföldön!Írásunkban összefoglaltuk az április 3-i országgyűlési választással kapcsolatos legfontosabb technikai jellegű információkat: Mikor és hogyan tudom meg, hol van a szavazóhelyiségem? Hogyan tudok szavazni, mi kell hozzá? Hol és hogyan tudok szavazni, ha a választás napján nem leszek lakóhelyemen, esetleg más országban tartózkodom? Amennyiben más településen vagy más országban szavazna április 3-án, itt az utolsó esély arra, hogy átjelentkezzen. Az online is elvégezhető átjelentkezés határideje: március 25. 16 óra. Cikkünkben megtalálja a leghasznosabb információkat az átjelentkezéssel, illetve a szavazás 2022-es menetével kapcsolatban.


Választás 2022: mutatjuk, hol és hogyan tud szavazni itthon és külföldön!


Hogyan zajlik a szavazás 2022-ben?


Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:


Egyéni képviselő körzet képviselőjére. (Egyéni képviselői körzetből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)

Országos párlistára. (Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)

A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe. A nemzetiségi választók pártlistára nem, csak nemzetiségük listájára voksolhatnak. Azok, akik a nemzetiségi listára szeretnének szavazni, március 18-ig kérvényezhették a nemzetiségi névjegyzékbe vételüket.


A 2022-es országgyűlési választással egy időben népszavazásra is sor kerül, négy kérdésben szavazhatnak a magyar állampolgárok.


SZAVAZNI ÁPRILIS 3-ÁN 6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG LEHET.


A Nemzeti Választási Iroda (NVI) várhatóan már a választás éjszakáján előzetes eredményt közöl, azonban a választás jogi eredményét csak a külföldi urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg: az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 9-én, a választás országos eredményét pedig legkésőbb április 22-én.

Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 3-ig kell megalakulnia. Az ülést a köztársasági elnök hívja össze, a miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés – tagjai többségének szavazatával – választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.


Kik szavazhatnak a 2022-es választáson?


Minden nagykorú (vagyis 18. évet betöltött, vagy annak betöltése előtt házasságot kötött) magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy szavazzon az országgyűlési képviselők választásán. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága/ hiánya miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Január 26-i névjegyzéki állapotnak megfelelően február 11-ig 7,8 millió magyarországi lakóhellyel rendelkező választónak kellet kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki ezt nem kapta meg, a jegyzőnél, a helyi választási irodában kérheti. A helyi választási irodák elérhetősége itt található meg.


Hol szavazhatok?


A választásokon való részvételének helye és módja elsősorban attól függ, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel. A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az egyes választástípusokhoz kapcsolódóan azonban különböző lehetőségei vannak, ha máshol (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott. Alább ezekről a lehetőségekről is tájékozódhat.


Milyen papírok kellenek a 2022-es választás során?


A választáson történő részvételhez szükséges, hogy április 3-án önnél legyenek azon okmányai, amelyekkel igazolni tudja személyazonosságát (ezt megteheti érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), a lakcímét és személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).

Egy korábbi kormányrendelet értelmében valamennyi, 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.


Megváltozott a nevem, hogyan szavazhatok a 2022-es választáson?


A NÉVVÁLTOZTATÁS – AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN – AUTOMATIKUSAN ÁTVEZETŐDIK A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKBEN. AZ ÚJ NÉVRE SZÓLÓ SZEMÉLYI OKMÁNYAINAK KIÁLLÍTÁSÁT A KORMÁNYABLAKBAN KÉRHETI.


A választáson történő részvételhez szükséges, hogy a személyi okmányain (személyi igazolvány, jogosítvány és lakcímkártya) a központi névjegyzékben szereplő adatok szerepeljenek, ezért – amennyiben még nem tette meg – a választás előtt igényeljen új okmányokat.

Abban az esetben, ha az ügyintézés elhúzódása miatt a szavazás napján okmányainak egyikén (pl. lakcímkártyáján) már az új neve szerepel, míg a másik még a régi adatát tartalmazza, akkor személyazonosságát a szavazatszámláló bizottság az okmányokon szereplő egyéb adatok alapján állapítja meg.

A szavazatszámláló bizottság ugyanígy jár el, ha Ön a választás napjáig nem igényel új okmányokat és régi okmányaival igazolja személyazonosságát. Megkönnyíti az azonosítást, ha a névviselés megváltozását igazoló házassági anyakönyvi kivonatát magával viszi a szavazásra.


Kire lehet szavazni?


Az országgyűlési képviselők választásán a szavazólapon szereplő egyéni választókerületi képviselőjelöltre, valamint országos párt- vagy nemzetiségi listára lehet szavazni; az országos népszavazáson az „igen” vagy „nem” lehetőségek közül választva lehet.


Hogyan lehet szavazni 2022-ben?


Érvényesen szavazni csak a hivatalos, a számláló bizottság által lepecsételt szavazólapon lehet, a szavazólapon szereplő jelöltre és listára.

A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani, több választás esetén a szavazat érvénytelen lesz.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).

A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni. A szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével – nem kötelező.

Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazó választópolgár a szavazólapot a kitöltést követően zöld borítékba helyezi és lezárja, s ezt követően az urnába dobja. Csak a lezárt borítékban elhelyezett szavazólap érvényes.

Van-e lehetőség rontás esetén a szavazólap kicserélésére?

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.

Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.


Érvényes-e a szavazólap, ha nincs lepecsételve?


Nem, az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, érvénytelen.


Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban?


Igen. A belföldi szavazókörben történő szavazás során – az átjelentkezés kivételével – a boríték használata nem kötelező.


Mindhárom szavazólapon kötelező szavazni április 3-án?


Nem. Bármelyik szavazólapot figyelmen kívül hagyhatja, illetve bármelyik szavazólapon szavazhat érvénytelenül.


Hogyan lehet érvénytelenül szavazni?


Amennyiben egy szavazólapon több jelöltet vagy listát jelöl meg, esetleg a népszavazási kérdések melletti mindkét körbe egymást metsző vonalakat tesz, szavazata érvénytelen lesz. Természetesen ez nem befolyásolja a másik szavazólapon való szavazatát.


Szavazás lakóhelytől távol a 2022-es választáson


A 2022-es országgyűlési választáson az ország bármely, szabadon választott településén szavazhat, amennyiben online vagy papír alapon benyújtja kérelmét március 25., azaz a mai nap folyamán 16 óráig. Átjelentkezés esetében a választott település kijelölt szavazókörében adhatja le szavazatát.

Amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni, kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét. Ennek határideje szintén március 25. 16 óra.


Hogyan történik az átjelentkezés a 2022-es szavazásra?


AMENNYIBEN A 2022-ES VÁLASZTÁS NAPJÁN EGY MÁSIK TELEPÜLÉSEN SZAVAZNA, MÁRCIUS 25-ÉN 16 ÓRÁIG KÉRHETI ÁTJELENTKEZÉSÉT A LAKCÍM SZERINTI VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL EGY MÁSIK TELEPÜLÉSRE.

Átjelentkezési kérelem benyújtása online.

Átjelentkezési kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán).

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

AZ ÁTJELENTKEZŐK A VÁLASZTOTT TELEPÜLÉSEN IS AZ EREDETI LAKCÍMÜK SZERINTI EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTEKRE SZAVAZHATNAK.

Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet. Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címét megtalálja a szavazóhelyiség-keresőben.


Hogyan és hol lehet külföldről szavazni?


Külhoni magyar állampolgárok szavazása a 2022-es választáson:


Külhoni magyar állampolgárként – választási regisztrációját követően – szavazatát az önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az országgyűlési általános választásokon, az országos népszavazásokon. Aki regisztrálni akart, kérelmét március 9-ig juttathatta el az NVI-hez.

A külhoni szavazóknak a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően juttatja el a szavazási levélcsomagot, ő pedig a szavazatát tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben a Nemzeti Választási Irodához, ebben az esetben a szavazatnak április 3-án 19 óráig meg kell érkeznie.

Az a magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, és a 2018-as országgyűlési választás előtt vagy az után regisztráltak, továbbra is szerepel a névjegyzékben, annak nem kellett újra kérnie a regisztrációt.

Külföldön tartózkodó magyarok szavazása a 2022-es választáson:

Április 3-án a külföldön tartozkodó magyar állampolgárok Magyarország nagykövetségein és főkunzulátusain szavazhatnak, amennyiben regisztrálták magukat a külképviseleti névjegyzékbe.

A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉBE VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE MÁRCIUS 25. 16 ÓRA.

Összesen 146 helyen lehet szavazni, a külképviseletek listája itt található meg.


Személyes leadási helyszínek:


A szavazási levélcsomag személyesen vagy meghatalmazással nem rendelkező személy által leadható Magyarország külképviseletein: 2022. március 19-től április 2-ig munkanapokon 8-16.30 között (Csíkszeredán, Kolozsváron, Bukarestben, Szabadkán, Beregszászon, Ungváron 2022. március 19-től április 2-ig minden nap 6-22 óra között), valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt.

Magyarország országgyűlési egyéni választókerületi székhelyein a szavazás ideje alatt 2022. április 3-án 6-19 óra között.

Milyen segítséget kaphatnak a fogyatékossággal élők?


A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében a választási irodától:

Braille-írással készült értesítő megküldése, melyet a választópolgár 2022. január 25-ig igényelhetett;

könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, amely a választást megelőző 68. napig, 2022. január 25-ig volt igényelhető;

Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, melyet 2022. március 25-ig tudnak a szavazópolgárok kérni; akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása, melyre vonatkozóan kérelem 2022. március 30-ig nyújtható be.

A választás kitűzése után, 2022. január 27-től a szavazás napján 12 óráig kérhet mozgóurnát.

A szavazáskor, a szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának szabályai a 2022-es választáson

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat. Az mozgóurna igénylésre vonatkozó határidők ide kattintva érhetőek el.


Mozgóurna iránti kérelem benyújtása online.

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán).

A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Ha a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

Ha az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova nyújtották be – a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vagy a mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.

Mozgóurna igénylése esetében a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.


A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?


Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Erről bővebben a települési önkormányzatban található helyi választási irodánál tud érdeklődni.

Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, vagy a lakcímnyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepel a lakcíme, akkor – a Nemzeti Választási Irodától vagy bármely helyi választási irodától – kérnie kell a központi névjegyzékbe történő felvételét.


Kampánycsend és a 2022-es választás


A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz április 3. 19 óráig tart.


Nincs kampánycsend, de a szavazás napján:


Nem lehet választási gyűlést tartani.

A szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni.

Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

Televízióban és rádióban politikai reklámot nem lehet közzétenni.

Nem kell alkalmazni a közterület-használatról szóló jogszabályokat olyan gyalogosforgalom számára nyitva álló közterületen folytatott kampánytevékenység esetén, amely a választópolgárokkal való személyes kommunikációra irányul, ha az ennek során elhelyezésére igénybe vett közterület a négy négyzetmétert nem haladja meg.

A korábban kihelyezett kampányeszközöket (pl. plakát) nem kell eltávolítani, erre a választást követő 30 napban kell megtörténnie.

Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig sorban állok? Nem tudok szavazni?


A 19 ÓRAKOR SORBAN ÁLLÓ VÁLASZTÓPOLGÁROK MÉG SZAVAZHATNAK. 19 ÓRA UTÁN MÁR NEM LEHET BEÁLLNI A SORBA.


Mennyibe kerül a 2022-es választás megszervezése?


A 2022-ben esedékes, népszavazással együttesen lebonyolításra kerülő választások teljes költsége a tervszámok alapján összesen közel 20,72 milliárd forint lehet.


Hol találhatok még információkat a 2022-es parlamenti választással kapcsolatban?

A választás 2022-es menetével, illetve a kérvényekkel kapcsolatos információkat a Nemzeti Választási Iroda oldalán találhatja meg.

Népszerű bejegyzések

Népszerűek

Népszerű bejegyzések

Címkék

agytorna (2) aktuális (898) asztrológia (9) egészség (33) elgondolkodtató (127) érdekesség (259) fejtörő (21) humor (16) húsvét (3) ima (1) lélek (1) megható (26) megrázó (7) praktika (8) recept (100)